Vi utfører følgende tjenester

  • Prosjekt- og byggeledelse - planlegging og gjennomføring av bygg og anleggsprosjekter.
  • Vi bistår med bedriftsinterne opplegg for utvikling og styrking av fagkompetansen i bedriftene.
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeteknikk/konstruksjonsteknisk prosjektering
  • Byggesøknader
  • Uavhengig kontroll
  • Bygg og anleggsrelaterte oppgaver - ekstra kapasitet til støtte for tiltakshavere og utførende som tekniske beskrivelser, kalkyler/budsjetter, produksjonsplanlegging, mengdeberegning, kontraktoppfølging, kvalitetsplanlegging og -oppfølging.
  • Systemimplementering
  • Spesialtilpasninger
  • Kursvirksomhet