Produkter

Elprod - Kalkulasjon og prosjektstyring

Elprod er et prosjektstyringsverktøy som er utviklet først og fremst for bruk i bygg- og anleggsbransjen. Brukervennlige grensesnitt, kommunikasjon og stabilitet er stikkord for Elprod.

Siste versjon har i tillegg til de gamle funksjonene et helt nytt grensesnitt. Mange synes dette gir enklere navigering i hele systemet. Elprod vil assistere deg gjennom mange av dine viktige og ofte tidkrevende arbeidsoppgaver.

Pro©mask - Maskinadministrasjon

Pro©mask er verktøyet til å lage gode arbeidsrutiner for utleie av maskiner og utstyr til blant annet bygg- og anleggsbransjen. Brukere av Pro©mask er profesjonelle utleiefirmaer, entreprenører og andre foretak som ønsker en bedre kontroll på maskiner og utstyr.