Om selskapet

puslespill

Kongsberg Prosjektservice tilbyr produkter og rådgivende ingeniør tjenester både til privat og offentlig virksomhet.

Kongsberg Prosjektservice tilbyr systemer både som standard løsninger og spesialtilpassede. Vi bistår med opplæring i bruk av leverte systemer, samt rådgivning ved tilpasning av rutiner og administrative løsninger rundt aktuelle systemer.

Kongsberg Prosjektservice øverste målsetting er å ha fornøyde kunder ved å holde et høyt servicenivå samt gi de råd som til enhver tid er best for kunden.
Vi gir balanserte vurderinger i utredninger og uttalelser samt tilstreber å holde et høyt kompetansenivå hos våre ansatte.